Disclaimer

Avocadoplant.nl heeft met uiterste zorg deze website samengesteld. Desondanks kunnen er fouten ingeslopen zijn. Avocadoplant.nl kan daarom niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Aan de verstrekte informatie kunnen dientengevolge geen rechten worden ontleend. Avocadoplant.nl aanvaard dan ook voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site geen enkele aansprakelijkheid.

Externe links en buttons

Op deze website staan links en buttons naar externe websites van samenwerkingspartners. Avocadoplant.nl is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en derhalve niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of de inhoud van deze uitingen. Verder is Avocadoplant.nl niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen jou / derden en deze samenwerkingspartners. Avocadoplant.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de tot stand gekomen of de wijze van uitvoering van eventueel gesloten overeenkomst(en) tussen deze partijen.

Doorlinken

Wij stellen een link naar Avocadoplant.nl op een andere externe website op prijs. Het kan immers voordelig zijn voor ons beider vindbaarheid. Doorlinken is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Avocadoplant.nl niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Avocadoplant.nl toestemming heeft verleend voor deze link als dat niet het geval is.

Gebruik teksten en foto’s

Spreekt de website aan? Zie je mooie foto’s of aansprekende teksten die je wilt gebruiken? Op de inhoud van de webpagina’s, zowel op de foto’s als teksten en het logo van Avocadoplant.nl rusten auteursrechten. Daarom mag niets op deze website worden verveelvoudigd, opgesloten in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder dat Avocadoplant.nl daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Gewoon even mailen dus, dan kijken we wat er mogelijk is. 

Tref je informatie aan waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen wij dat natuurlijk graag. Of heb je iets dat er zeker op moet? Je bereikt mij ons op redactie@avocadoplant.nl.

Privacyverklaring Disclaimer | © 2020 Avocadoplant.nl
Design & development: